Keşfedin

Termal Tesis (Kür Merkezi)

Yeşilvadi projesi içerisinde yer alacak termal tesis (kür merkezi - Complementary and Alternative Medicine)

Büyükılıca sahası termal su arama arazi çalışmaları 2010 yılında jeolojik prospeksiyon, jeolojik ve jeoteknik etüt, hidrojeoloji,  jeofizik (rezistivite) ve SP etütleri yapılmıştır.

Sıcak su kaynağından alınan ilik su örneğinin, pH değeri 6.7, elektriksel iletkenlik değeri 1112 I.LS/cm, hakim katyon Na, hakim anyon HCO3 iyonlandır. AIH smıfiamasma göre sodyum-kalsiyum-bikarbonath, su sınıfında yer alır. Soğuk su kaynağından alınan örneğin pH değeri 7.1, elektriksel iletkenlik değeri 971ps/cm, lıim katyonu Ca, anyonu ise HCO3 olup kalsiyum-rnagnezyum bikarbonatlı su sınıfında yer alır. Sıcak su örneğinin sıcaklığı 44.5 'C olup kimyasal analiz sonuçları üzerinde hazne kaya sıcaldığnun tahmini için jeotermometre uygulamalarına başvurulmuştur. Bu çalışmada, silis jeotennometreleri uygun kabul edilebilir rezervuar sıcaklıkları vermiş ve yapılan hesaplamalarda rezervuar sıcaklığınm kalsedon jeotermometresine göre hazne kaya sıcaklığının 76°C' ye kadar çıkabileceği hesaplanmıştır.


YAKIN ÇEVRE TERMAL TESİSLER : 

- Edremit Bostancı Bölgesi

- Gönen Kaplıcaları

- Balya Ilıca Kaplıcası 

- Soma Menteşe Kaplıcası 

- Balıkesir Asya Termal Tesisleri

- Bigadiç Kaplıca Bölgesi

- Sındırgı Obam ve Laguna Termal Tesisleri 

- Susurluk Yıldız Kaplıcası

- Susurluk Çamur Kaplıcası

- Manyas Serpin Termal Tesisleri

- Yenice Kalkım Termal Tesisleri

Paylaş